Kids in Beweging!

1 september 2016

Multidisciplinair behandelprogramma “Kids in Beweging”

Vanwege het groeiende probleem van kinderen met overgewicht is er in Eemnes een multidisciplinair behandelprogramma opgericht waar wij als diëtisten aan meewerken. Dit programma ‘Kids in Beweging’ is voor kinderen uit Eemnes van 6 tot 12 jaar met overgewicht en obesitas.

Het programma is gericht op:

  • Verbetering van algehele conditie: fysiek, mentaal en emotioneel
  • Het ontwikkelen van een gezonder voedings- en beweegpatroon
  • Het verkrijgen van meer plezier in bewegen
  • Doorstromen naar het reguliere sportcircuit

Het programma bestaat uit:

  • Een beweegprogamma van 36 middagen; eerste 3 maanden twee-wekelijks en laatste 3 maanden wekelijks sporten
  • Bijeenkomst in een groep met de kinderen onder begeleiding van een psycholoog of diëtist
  • 2 ouderbijeenkomsten waarbij psycholoog en diëtist aanwezig zijn en voorlichting geven
  • Individuele begeleiding bij een diëtist is mogelijk

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.kidsinbeweging.com