Veelgestelde vragen

Wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering en voor hoeveel uur?
Dieetadvisering wordt voor 3 behandeluren per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt wel onder het verplicht eigen risico. Het kan zijn dat u daarnaast aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering. U dient dit zelf na te gaan.

Worden drink- en sondevoeding ook vergoed?
Ook de vergoeding van drink- en sondevoeding valt onder de basisverzekering. Het verschilt per zorgverzekeraar of dit ook onder het verplicht eigen risico valt. Sommige zorgverzekeraars hanteren een lager tarief of bieden een hogere vergoeding als er wordt gekozen voor een door hen gekozen voorkeursproduct en/of een bij hen gecontracteerde apotheek of leverancier.

Hoe zit het met de vergoeding in geval van ketenzorg?
In geval van ketenzorg valt de vergoeding niet onder het verplicht eigen risico. Het kan wel zijn dat, wanneer de uren die vallen binnen de vergoeding voor deze zorg verbruikt zijn, de kosten daarna voor eigen rekening zijn.

Hoeveel uur wordt er gerekend voor het eerste consult? En voor vervolgconsulten?
Voor het eerste consult wordt in het spreekuur 45 minuten voor u gereserveerd. Hierbij wordt 15 minuten uitwerktijd opgeteld en 30 minuten indirecte tijd voor administratieve handelingen tijdens uw behandelperiode. In totaal komt dit neer op 90 minuten. Vervolgconsulten duren altijd 30 minuten, tenzij dit met uw diëtist anders is afgesproken.

Wat is het tarief van de diëtist?
De tarieven voor consulten worden door de zorgverzekeraar vastgesteld en kunnen variëren, maar liggen gemiddeld rond de €20,- euro per 15 minuten. Een eerste consult kost daarmee rond de €120,- (waarvan 30 min individueel dieetvoorschrift), vervolgconsulten rond de € 40,-. In geval van een huisbezoek wordt hierbij een toeslag berekend. De prijslijsten van verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn te vinden op hun websites.
Wanneer de dieetadvisering voor eigen kosten is, bijvoorbeeld als het niet meer wordt vergoed door de zorgverzekeraar of wanneer u niet verschijnt zonder bericht, wordt er € 22,- euro per kwartier in rekening gebracht.

Kan ik ook zonder verwijzing van een (huis)arts bij de diëtist terecht?
Sinds 1 augustus 2011 kunt u ook zonder verwijzing van een huis(arts) bij ons terecht (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek, DTD). Het is echter wel verstandig om voorafgaand aan het maken van een afspraak eerst na te gaan of wat uw zorgverzekeraar vergoedt aan dieetadvisering zonder verwijzing. 

Wat gebeurt er als ik mijn afspraak niet 24 uur van te voren afzeg?
Het afzeggen van uw afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch gedaan te worden (op werkdagen, dus vrijdag voor maandag) via het (inspreken van de voicemail van) het nummer van uw diëtist, niet via WhatsApp, sms of email. Indien de afspraak niet binnen 24 uur of helemaal niet wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt de kosten voor de geplande tijd bij u in rekening te brengen (met een maximum van 45 minuten). Mocht u op het moment van de afspraak wel telefonisch bereikbaar zijn, dan kunt u dit aangeven bij het afzeggen van de afspraak. Ieder (telefonisch) consult in de geplande tijd kan worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.