Klachtenprocedure

Bij klachten betreffende uw dieetbehandeling kunt u in eerste instantie contact met ons opnemen via het contactformulier of het algemene telefoonnummer: 06 15 17 38 30 (op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 – 17:30).

Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ).

Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u hier vinden of in de informatiefolder van Klachtenloket Paramedici.

Contactgegevens:

Klachtenloket Paramedici
030 3100929
info@klachtenloketparamedici.nl

Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega
0561 618711 (Quasir)
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl